The Subud Symbol

Blue bar

Thư Viện Subud
Blue bar
Anh Nam Dương Tây Ban Nha Đức Bồ Đào Nha Pháp Nga
Việt Serbia Hà Lan Nhật Bản người Ư

Kiểm tra an ninh thư viện

Thư Viện Subud chứa hơn 2,800 bài nói chuyện (nhiều bài trước kia chưa được xuất bản), những băng thâu thanh, những sách và bài vở do Bapak và Ibu Rahayu viết, cùng với những bản dịch bằng những tiếng Anh, Indonesia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Việt, Serbia, Hà Lan hoặc Nhật Bản. Được vào Thư Viên chỉ là những hội viên Subud đă đăng kư. Nếu đă đăng kư và có một danh hiệu và một mật khẩu, bạn có thể vào thư viện bằng cách đăng nhập ''danh hiệu'' ''mật khẩu'' (viết chữ nhỏ, không dùng dấu mgoặc) trong phần kiểm tra.

Nếu là một hội viên mà chưa đăng kư th́ xin bạn bấm vào đây để điền vào thể thức kiểm an của thư viện. Chúng tôi sẽ lập cho bạn một chương mục, và sẽ email cho bạn khi chương mục của bạn đă được kích hoạt (thường thường là trong ṿng 24 tiếng đồng hồ).

 Trở về trang đầu         Vào Thư Viện