symbool.gif (5715 bytes)

Subud Biblioteka

Forma sigurnosne registracije za biblioteku

Sva polja u priloženom formularu su obavezna. Molimo vas da unesete vaše ime i prezime, e.mail adresu, korisničko ime i lozinku koju želite da koristite, i navedite gde radite latihan ili gde ste bili otvoreni. Mi ćemo vam e-mailom poslati registraciju kada bude završena (obično u roku od dvadeset četiri sata). Molimo proverite  da li  je vaša sadašnja e-mail adresa pravilno uneta. Ne možemo da vam odgovorimo bez vaše važeće adrese u   e-pošti. 

Ime
Prezime
Korisničko ime (izaberite sami  jedno)
Lozinka (izaberite sami jednu)
E-mail adresa
Subud grupa (ili gde ste otvoreni ako ste izolovani član)
Početna strana